Javascript là functional programing languagues hay OOP programing language? Câu trả lời JS là ngôn ngữ hỗ trợ cả functional programing và OOP programing, việc lập trình JS theo functional programing hay OOP programing phụ thuộc vào kỹ năng cũng như kiến thức developer. Thực tế thì khởi nguồn JS chỉ là functional programing language,..

Read more