Javascript là functional programing languagues hay OOP programing language? Câu trả lời JS là ngôn ngữ hỗ trợ cả functional programing và OOP programing, việc lập trình JS theo functional programing hay OOP programing phụ thuộc vào kỹ năng cũng như kiến thức developer. Thực tế thì khởi nguồn JS chỉ là functional programing language,..

Read more

Tiếp bước phần 1, ở phần này tiếp tục với những feature bá đạo hơn đã được ES6 hỗ trợ Modules Nếu bạn là người mới học Javascript, những từ như “module bundlers với module loaders”, “Webpack với Browserify” và “AMD với CommonJS” có thể nhanh chóng trở nên choáng ngợp. Hệ thống module của..

Read more