Nếu bạn là một người tìm hiểu về công nghệ Blockchain hay cryptocurrency thì hẳn đã từng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các thuật ngữ, khái niệm chuyên ngành. Bao giờ cũng vậy, khi học về bất cứ lĩnh vực gì chúng ta cũng nên đi từ cơ bản đến nâng cao, bài viết..

Read more

Công nghệ blockchain gần đây được chú ý và bàn luận khá nhiều chính nhờ vào sự nổi lên như cồn của Bitcoin và các đồng tiền số khác. Cùng với đó là nhu cầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain của các tổ chức cũng trở nên lớn dần, tuy vậy số chuyên..

Read more