Công nghệ blockchain gần đây được chú ý và bàn luận khá nhiều chính nhờ vào sự nổi lên như cồn của Bitcoin và các đồng tiền số khác. Cùng với đó là nhu cầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain của các tổ chức cũng trở nên lớn dần, tuy vậy số chuyên..

Read more